Traduccions

Traduccions jurades anglès > català

Traduccions de català, castellà, anglès i francès​

Altres serveis lingüístics

Revisió ortogràfica i d’estil

Transcripció

Interpretació d'enllaç

Subtitulació i doblatge

Subtitulació per a persones sordes

Informes de lectura